February 25, 2010

Kebebasan daripada kemahuan

Actually, dia mahu untuk hidup bebas dan tidak dipengaruhi oleh sebarang ideologi ketika membuat pilihan dan keputusan.

February 24, 2010